Стратегічна єдність - Інновації - Швидкість

Ключові здібності МАЙ

Місія МАЙ – створювати неперевершену цінність! Це неможливо зробити без розвитку важливих Ключових здібностей МАЙ. Ключові здібності МАЙ – це Стратегічна єдність + Розвиток талантів + Швидкість інновацій, які є нематеріальними активами організації, корпоративний бренд, на який покладаються споживачі, культура нашої компанії, що формує поведінку співробітників. Це індивідуальність МАЙ і ключ до здійснення бізнес-планів. 

Важливі ключові здібності МАЙ, необхідні для реалізації нашої корпоративної стратегії: Стратегічна єдність + Розвиток талантів + Швидкість інновацій

 

Стратегічна єдність МАЙ 

Ми чітко висловлюємо та доводимо до всіх нашу стратегію і бізнес-плани. Більшість компаній частіше за все краще формулюють бізнес-плани, ніж виконують їх. Як правило, так стається через те, що в організації немає єдності в розумінні сформульованих і затверджених цілей і задач. 

Завдяки чотирьом факторам (інтелектуальному, поведінковому, процедурному та фактору оцінки) може бути створена стратегічна єдність – єдине розуміння бізнес-планів.

Інтелектуальний фактор дозволяє впевнитися, що співробітники всіх посадових рівнів розділяють бізнес-плани і розуміють, чому вони є такими важливими. Посилити цей фактор можна шляхом регулярних брифінгів і простих повідомлень співробітникам, які постійно повторюються.

Поведінковий фактор дозволяє впевнитися, що ідеї, закладені в бізнес-плани, дзеркально відбиваються на поведінці співробітників. В цьому випадку важливо менше говорити співробітникам, що їм робити і більше запитувати, що вони роблять чи можуть зробити для виконання планів. Дозволяючи співробітникам самостійно визначати свою поведінку відповідно до бізнес-планів, ми робимо можливим для них стати прихильними до цих планів. 

Процедурний фактор гарантує, що організаційні процеси (бюджетування, прийняття на роботу, винесення рішень і т.д.) сумісні з бізнес-планом і націлені на його виконування. Процедури в організації можуть бути змінені і переглянуті для того, щоб створювати стратегічну єдність.

 

Розвиток талантів МАЙ

Компетентність + Відданість + Результативність

Здібності компаній перемагати в ринковій конкуренції здебільшого визначаються тим, які співробітники в них працюють.

Компанії, в яких працюють талановиті співробітники, успішніші за інших. Завдяки талановитим співробітникам компанії досягають цілей, визначених бізнес-планами. Для МАЙ талановиті співробітники означає співробітники компетентні, віддані та результативні. 

Компетентні співробітники володіють знаннями, вміннями та навичками, необхідними їм для виконання в повному об’ємі своїх обов’язків, при чому не тільки на рівні сьогодення, але і в майбутньому. Компетентність означає високу якість роботи. Однак, однієї лише компетентності не достатньо, тому що компетентні, але не віддані співробітники працюють з неповною віддачею.

Віддані співробітники направляють всю свою енергію для досягнення успіху компанії, розділяють спільні цінності і працюють з високою віддачею, завжди швидко і вчасно. Вони можуть і хочуть працювати «на відмінно» - кожного дня! 

Результативні співробітники завжди вірять у виконання планів, вносять реальний внесок в бізнес, досягають конкретних показників і вважають, що успіх компанії – це їх особистий успіх, цілі компанії – це їх особисті цілі. 

Виходячи з цих принципів, МАЙ оцінює таланти: професійні навики співробітників, їх бажання працювати з повною віддачею і фактичні результати діяльності. Компетентні, віддані и результативні співробітники можуть забезпечити достатньо талантів, завдяки яким Компанія успішна зараз і буде успішна в майбутньому.

 

Швидкість інновацій МАЙ

Ми вміємо швидко реалізовувати важливі проекти та зміни. 

Збільшення швидкості дозволяє компанії перетворити потенційні можливості до змін в дійсні методи до швидких дій. Швидкість – означає те, що організація може оперативно визначати і виходити на нові ринки, розвивати нову продукцію, надавати інноваційні сервіси, організовувати нові процеси або процедури. 

Співробітники впроваджують цю здібність в організації, завдяки фокусу на прийняття точних і швидких рішень, розвитку процесу постійних змін по всій організації, усуненню бюрократичних бар’єрів та інших перешкод, що заважають змінам. Підвищення компетентності і посилення здатності до швидких змін займає час, однак, коли великі компанії починають діяти як невеликі підприємницькі фірми, вони освоюють швидкість, як здатність. 

Основним індикатор швидкості є час. 

Скільки часу зайняв процес від концепції до комерціалізації ідеї, від переналагодження виробничої лінії до випуску на ній нового продукту, від збору інформації від покупців до появи на її основі маркетингового дослідження, від відвантаження продукції дистриб’юторами до моменту її появи на полицях магазинів, від пропозицій щодо організаційних змін до повного впровадження цих змін? Так само як високий рівень оборотності продукції вказує на те, що активи компанії добре використовуються - економія часу і збільшення швидкості ведуть до зростання продуктивності праці, підвищення ентузіазму і відкритості до можливостей, які знаходяться далі й глибше елементарної ринкової конкуренції.