Стратегічна єдність - Інновації - Швидкість

Новости Май-foods


02.06.2016

Лови хвилю подарунків!


ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

Рекламної акції «Лови хвилю подарунків!» (надалі – «Акція» та «Правила» відповідно)

 

Визначення термінів, що вживаються в цих Правилах:

 

 • Золота полиця – ефективна для розміщення товару полиця в місцях продажів, оптимально розташована на рівні очей і рук покупця на висоті від 1,3 м до 1,8 м від підлоги), по ходу руху покупців.

 • САП – стандарт асортиментної присутності

 • СКЮ – ідентифікатор товарної позиції

 • Торгова точка категорії В – торгова точка, в якій розміщено мінімум 18 СКЮ відповідно до САП

 • Торгова точка категорії С – торгова точка, в якій розміщено мінімум 14 СКЮ відповідно до САП

 • Торгова точка категорії Dторгова точка, в якій розміщено мінімум 14 СКЮ відповідно до САП

 

1. Замовник та Організатор Акції

1.1. Замовником Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Май Україна», з юридичною адресою: 04074, м. Київ вул. Замковецька, 5Б; код ЄДРПОУ 35442324 (надалі – Замовник).

1.2.Організатором Акції є Дочірнє підприємство«Талан Коммунікейшнс «Talan Communications», з юридичною адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31; код ЄДРПОУ 30186969 (надалі – Організатор).

 

2. Мета проведення Акції

2.1. Акція є заходом рекламного характеру і спрямована на інформування про товари, що випускаються під ТМ «CURTIS», «Майский», «Лісма», «Richard» підвищення їх популярності серед споживачів та продажів зазначених товарів.

 

3. Період проведення Акції

3.1. Акція триватиме з 01 червня 2016 року по 31 серпня 2016 року включно (надалі – Період Акції).

 

4. Територія проведення Акції

4.1. Акція проводиться на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться АТО (далі за текстом –«територія проведення Акції»).

 

5. Учасники Акції

5.1. В Акції мають право брати участь фізичні особи-громадяни України, яким виповнилося 18 років, і які є представниками торгових точок категорій В, С і D, за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені цими Правилами.

5.2. Наступні особи Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

 • власники, працівники та представники (а також їх найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Замовника, офіційних дилерів Замовника, Організатора та будь-якої компанії, залученої до організації та проведення Акції;

 • іноземці та особи без громадянства.

   

  6. Продукція/послуги, які беруть участь в рекламній Акції

  6.1. Продукція, що бере участь в рекламній Акції: чай, що випускається під ТМ «CURTIS», «Майский», «Лісма», «Richard» (надалі – «Продукція»).

   

  7. Умови участі в Акції

  7.1. Для участі в Акції учасники повинні:

  7.1.1. Надати представнику Замовника інформацію для внесення в анкету учасника Акції (надалі – Паспорт учасника).

  7.1.2. Замовити Продукцію за однією видатковою накладною:

 • для торгових точок категорії D і С – у кількості 14 (чотирнадцять) будь-яких СКЮ з САП 18;

 • для торгових точок категорії В – у кількості 18 (вісімнадцять) СКЮ з САП 18.

7.1.3. Розмістити на Золотій полиці корпоративним блоком Продукцію відповідно до стандарту відповідної категорії торгової точки.

7.1.4. Забезпечити наявність необхідного асортименту Продукції відповідно до категорії торгової точки та її розміщення згідно з вимогами п. 7.1.3 цих Правил.

7.2. Представник Замовника щомісячно протягом Періоду Акції перевіряє виконання умов Акції учасниками та робить відповідні відмітки у Паспорті учасника Акції. Паспорти учасників Акції зберігаються у представника Замовника.

 

8. Подарунковий фонд Акції

8.1. Подарунковий фонд Акції складають:

Подарунки Акції:

8.1.1. Чайник (заварник), в кількості не більше 3 500 шт.

8.1.2. Поповнення рахунків (балансів) номерів мобільних телефонів номіналом 50 грн.  в кількості не більше 7 000 шт.

8.1.3. Головний подарунок - сковорода, діаметром 24 см, в кількості, не більше 2 000 шт.

 

Кількість подарунків обмежена даними правилами. Подарунки видаються тим учасникам, які належним чином виконали умови Акції, що підтверджується відмітками, зробленими представником Замовника у Паспорті учасника Акції.

 

8.2. Відповідальність Замовника та Організатора Акції не виходить за межі вартості подарунків Акції, передбачених пунктом 8.1. цих Правил.

8.3. Подарунковий фонд складається за рахунок Замовника Акції і використовується виключно для надання подарунків Переможцям Акції, що здобули на них право.

8.4. Оподаткування вартості подарунків Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України.

8.5. Організатор та Замовник Акції не несуть ніякої відповідальності щодо подальшого використання подарунків Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасників скористатись наданими подарунками Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких подарунків Акції.

 

9. Порядок визначення Учасників, які отримають подарунки Акції.

9.1. Всі учасники Акції, які виконали умови участі в Акції, визначені п. 7.1.1.-7.1.4 цих Правил, протягом першого місяця Акції (періоду з 01 по 30 червня 2016 року), отримують подарунок, визначений п. 8.1.1 цих Правил.

9.2. Всі учасники Акції, які виконали умови участі в Акції, визначені п. 7.1.2. – 7.1.4 цих Правил, протягом другого місяця Акції (періоду з 01 по 31 липня 2016 року), отримують подарунок, визначений п. 8.1.2 цих Правил.

9.3. Всі учасники Акції, які виконали умови участі в Акції, визначені п. 7.1.2. – 7.1.4 цих Правил, протягом третього місяця Акції (періоду з 01 по 31 серпня 2016 року), отримують подарунок, визначений п. 8.1.2 цих Правил.

9.4. Всі учасники Акції, які виконали умови участі в Акції, визначені п. 7.1.1-7.1.4 протягом всього Періоду Акції, отримають Головний подарунок.

9.5. У разі якщо в окремих торгових точках Акція розпочалася пізніше 01 червня 2016 року, періоди Акції для таких торгових точок зсуваються на відповідну кількість днів затримки.

 

10. Умови та строки отримання подарунків Акції:

10.1. Подарунки вручаються учасникам відповідно до цих Правил протягом одного місяця з моменту закінчення періоду, за який учасник отримує подарунок. Головний подарунок вручається до 31 жовтня 2016 року включно.

10.2. З моменту отримання подарунку Акції, Учасник самостійно на свій розсуд використовує подарунок Акції. Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають.

10.3. Організатор та Замовник мають право відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах.

10.4. Організатор та Замовник Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.

Якщо будь-який Учасник Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора та/або Замовника не має можливості отримати подарунок Акції, такий Переможець Акції не має права на отримання жодних додаткових подарунків Акції, компенсацій або будь-яких інших виплат від Організатора та Замовника Акції.

10.5. Організатор та Замовник не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб одержувачами подарунків Акції. Організатор та Замовник не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

10.6. Організатор та Замовник та/або залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші обставини, непідвладні контролю з боку Організатора та Замовника та/або залучених ними третіх осіб.

10.7. Організатор та Замовник не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням подарунку Акції.

10.8. У випадку неможливості учасника Акції, який здобув право на подарунок Акції, отримати подарунок Акції особисто, вважається, що такий учасник відмовився від отримання такого подарунку Акції.

 

11. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

11.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил Акції на сайті http://maycompany.ua/

11.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Замовником та Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 11.1. Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

11.3. Питання щодо участі в Акції учасники можуть надсилати на адресу електронної пошти Організатора Акції - mayakciya@gmail.com

 

12. Інші умови

12.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду учасника Акції з даними Правилами. Порушення учасником Акції цих Правил або відмова учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора або Замовника будь-якої компенсації.

12.2. Для участі в Акції та отримання подарунку Акції, учасник Акції має надати Організатору або Замовнику інформацію (в т.ч. особисту інформацію, персональні дані, тощо), передбачену цими Правилами. 

12.3. Кожний учасник Акції своєю участю в Акції підтверджує, що він надає свою згоду Організатору та Замовнику на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу власних персональних даних, зазначених в цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Під обробкою персональних даних також розуміється збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення (у тому числі передачу третім особам у випадку, необхідному для реалізації мети обробки персональних даних) знеособлення, знищення персональних даних.

12.4. Організатор та Замовник не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання учасником Акції неповних, застарілих, недостовірних даних (інформації).

12.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором та Замовником.